Premiere erfolgreich! Dorian Gray am Budapester Operettentheater

Fotó: Gordon Eszter

Am 19. januar war die Premiere des berühmten Musicals Dorian Gray im Budapester Operettentheater.

Oscar Wilde ist eines der berühmtesten Werke des Budapester Operettentheaters in der musikalischen Form. Mit dem Parade-Casting jetzt kann man die Geschichte eines Jungen kennenlernen, der ein ewiger junger Mann bleibt während seine Malerei älter wird.

Der Held von Oscar Wildes klassischem Roman, der reiche, schöne und naive junge Mann Dorian Gray ist besessen von der Idee, für immer jung und schön zu sein und sogar seine Seele zu verkaufen. Nachdem das Porträt eines Freundes gemalt ist, bedauert er nur, dass seine eigene Schönheit bald durch Leben und Zeit zerstört wird und sein Bild ewig bleibt. Er hat nun im Sinn, daß es umgekehrt ist. Der junge Mann gerät bald unter den Einfluss seines zynischen Freundes, Lord Henry Wotton, der nach dem Geschmack des Lebens erwacht. Dorian gibt selbstsüchtige und raffinierte Freuden weiter, schiebt Männer und Frauen auf den Weg der Sünde, fällt dann tiefer hinab.

Der Komponist Mátyás Várkonyi und der Autor und Regisseur Ács János und Gunar Braunke haben 1990 aus der mystischen Geschichte ein ergreifendes Musical gemacht. Das Stück wurde auch in Deutschland und England präsentiert.

Csengeri Attila – Basil Kocsis Dénes – Dorian Gray Homonnay Zsolt -Lord Henry
Fotó: Gordon Eszter

English:

„The longer I look, the more I see“ – Dorian Gray at the Budapest Operetta Theater

Oscar Wilde is one of the most famous works of the Budapest Operetta Theater in the musical form. With parade casting, you can get to know the story of a boy who is an eternally young man while his painting is aging.

The hero of Oscar Wilde’s classic novel, the rich, beautiful and naive young man, Dorian Gray is obsessed with the idea of being forever young and beautiful, and even selling his soul. After a boyfriend’s portrait is painted, he only regrets that his beauty will soon be destroyed by life and time until his image remains eternal and he wants it to be the reverse. The young man soon comes under the influence of his cynical friend, Lord Henry Wotton, who awakens to the taste of life. Dorian passes on selfish and refined pleasures, pushes men and women into the path of sin, then falls deeper and sees all the sex and form of swallowing. Events take on a more alarming turn, as soon as you know that your wish has been fulfilled. For its greatest astonishment, only the image of her is aging.

But the special feature of Jan. 19 is that Dorian is included in it. Attila Csengeri, in this process, portrays the portraits painter Basil, while Zsolt Homonay, who forms Lord Henry as the Dorian of the German-speaking performance, Dénes Kocsis transforms the fascinating boy with the beauty of his present-day acting.

From the mystical story in 1990, composer Mátyás Várkonyi and writer-director Ács János and Gunar Braunke made a poignant musical. The piece was also presented in Germany and England. In the 2017/2018 season, the Budapest Operetta Theater can be seen in Kálmán Imre Theater.

„A három Dorian“ – Csengeri Attila, az egykori bemutató címszereplője, Homonnay Zsolt, a német nyelvű előadás Dorianje és Kocsis Dénes, aki a holnapi bemutatóban alakítja az örökké fiatal és szép fiút. Fotó: Gordon Eszter

Ungarisch:

„Minél tovább nézlek, annál többet látok“- Dorian Gray a Budapesti Operettszínházban

Oscar Wilde egyik leghíresebb művét dolgozza fel a Budapesti Operettszínház musical formájában. A parádés szereposztás segítségével megismerhetjük a fiú történetét, aki örök fiatal marad, míg a róla készített festmény öregszik.

Oscar Wilde klasszikus regényének hőse, a gazdag, gyönyörű és naiv fiatalember, Dorian Gray megszállottja annak a gondolatnak, hogy örökké fiatal és szép maradjon, s ezért még akár a lelkét is eladná. Miután az egyik barátja megfesti portréját, a fiú csak azt fájlalja, hogy az ő szépségét az élet és az idő hamar lerombolja majd, míg a képe örök marad, s azt kívánja, hogy bárcsak ez fordítva lenne. A fiatalember hamarosan cinikus barátja, Lord Henry Wotton befolyása alá kerül, aki ráébreszti az élet ízeire. Dorian átadja magát az önző és rafinált élvezeteknek, férfiakat és nőket taszít a bűn útjára, majd egyre mélyebbre süllyed, s a züllés minden nemét és formáját megtapasztalja. Az események egyre riasztóbb fordulatot vesznek, mivel nemsokára megtudja, hogy kívánsága teljesült. Legnagyobb csodálkozására ugyanis csak a róla készült kép öregszik.

Ám a január 19-én bemutatott darab különlegessége, hogy három Dorian is szerepel benne. Csengeri Attila aki ebben a feldolgozásban Basilt a portrét készítő festőt alakítja , az egykori bemutató címszereplője volt, míg Homonay Zsolt, aki Lord Henryt formálja a német nyelvű előadás Dorianje volt, Kocsis Dénes pedig a mostani színjátszásban alakítja a szépségével mindenkit lenyűgöző fiút.

A misztikus történetből 1990-ben a zeneszerző Várkonyi Mátyás és az író-rendező Ács János és Gunar Braunke készített megrendítő musicalt. A darabot Németországban és Angliában is bemutatták. A 2017/2018-as szezonban a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában láthatjuk újra a darabot.

Gubik Petra, Kocsis Dénes és Dézsy Szabó Gábor. (Fotó: Gordon Eszter)

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein