Ungarn Reporter: Russland

Foto: Flying Media Hungary Kft./ Zsuzsanna Nimsz

Englisch:

Ungarn Reporter: Russia

Russia, the country’s largest state, is a country extending from eastern Europe to the east coast of Siberia to the Pacific.

Major sectors of the industry include iron, aluminum, and non-ferrous metallurgy, steel production, machine manufacturing, vehicle manufacturing, petroleum processing, chemical industry, construction, wood and paper, textile and food industries.

Its most populous areas are Moscow, St. Petersburg and Novosibirsk. However, the country is not only diverse in its industry and culture but also its ethnic composition, as Tatars, Ukrainians, Russians, Bashkirs, Chechens, and Armenians live in this country. In addition, the population speaks not only the official Russian language but many foreign languages ​​are also present. Such as Chechen, Tatar, Udmurt, Mari, Komi, and Bashkir.

Russia is famous for its musical specialties, food and surprising architects for their wonders. The Russian ballet is world-famous, as is the historical center of St. Petersburg and its related monuments; which are part of the UNESCO World Heritage Site.

Foto: Flying Media Hungary Kft./ Zsuzsanna Nimsz

Ungarisch:

Ungarn Reporter: Oroszország

Oroszország, a Föld legnagyobb területű állama, amely Európa keleti részétől Szibéria keleti partjáig, a Csendes-óceánig terjedő ország. Az ipar jelentősebb ágazatai a vas-, alumínium- és színesfémkohászat, acélgyártás, gépgyártás, járműgyártás, kőolaj-feldolgozás, vegyipar, építőipar, fa- és papíripar, textilipar és élelmiszeripar.

Legnépesebb területei pedig Moszkva, Szentpétervár, illetve Novoszibirszk. Az országnak azonban nem csak ipara és kultúrája sokszínű, de etnikai összetétele is, ugyanis ebben az országban élnek tatárok, ukránok, oroszok, baskírek, csecsenek illetve örmények is. Emellett a lakosság nem csak a hivatalos, orosz nyelvet beszélik, de számos idegennyelv jelen van a lakosság körében. Mint például a csecsen, a tatár, az udmurt, a mari, a komi és a baskír.

Oroszország híres még zenei különlegességeiről, ételeiről, és meglepő építészei csodáikról. Az orosz balett világhírű, akárcsak Szentpétervár történelmi központja és a kapcsolódó műemlékegyüttesek; melyek az UNESCO-Világörökség részei.

Kommentieren Sie den Artikel

Please enter your comment!
Please enter your name here