Weisser Löwe im Wildpark Szeged geboren!

White South African lion (Panthera leo krugeri) cub Fotók: Endrédi Lajos

Zum ersten Mal wurde ein weißer Löwe im Wildpark Szeged geboren. Am 19. Oktober hat der kleine Löwe das Licht der Welt entdeckt. Seitdem kommen zahlreiche Menschen in den Zoo um das „Baby“ anzuschauen.

Der Zoo garantiert jedoch nicht, dass Zoobesucher den Löwen auch wirklich sehen könne, da sich Mutter und Kind noch in einer Ruhephase befinden.

Seine Betreuer überwachen ständig seinen Zustand und wie er sich in Richtung seiner Eltern verhält. Die Ruhe ist jedoch sehr wichtig, weil die Mutter nicht genug Milch geben kann und ihre Betreuer helfen, das Löwenkind zu füttern.

Das Gewicht – 2 kg welches sehr gut ist und  jetzt wird 1 Kg pro Woche zugelegt.

Da der Kleine keinen Namen hat, dachten die Verantwortlichen des Zoos, dass sie Namensideen per E-Mail erwarten können. Man erwartet phantasievolle, aber gut klingende „Löwen“ -Namen, die dem späteren erwachsenen Löwen entsprechen.

Der Hauptpunkt ist, dass der Name schick und einzigartig sein sollte oder sich vielleicht auf die afrikanische Herkunft der Löwen bezieht, von der Geografie bis zur Kultur.

Die Namen können bis zum Ende der folgenden Woche an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: info@zoo.szeged.hu, dh bis zum 19. November. Der Absender des gewählten Namens wird mit einem Zodiac-Geschenkpaket belohnt.

Feeding a white South African lion (Panthera leo krugeri) cub in Szeged Zoo
Fotók: Endrédi Lajos

The little lion of Szeged, need calmness

For the first time, a white lion was born in the Szeged Wildlife Park.

She was born on October 19, and the visitors can see her, from pictures and news reports, so it is understandable that many people are interested in the small animal.

However, the zoo workers have said they can not guarantee that anyone visiting the Wildlife Park will surely meet the little one.


In the interest of her, everyone is asked to be patient with these days and tolerate their request because calm is essential for the development of the small lion.

His caregivers are constantly monitoring his condition and how she behaves in the direction of her parents. However, tranquility is really important because the mother lion cannot give enough milk, so their carers help to feed the kid.

Fortunately, there is no need to take the baby away, that means her mother still carries out most of the parental duties.

Her weight is growing up very fast, last week she was 2 kg, but her weight reaches the 3 kilograms, in the third week.

Since the little ones have no name, the leaders of the Wildlife Park thought that they would expect name ideas by email. They need imaginative, but well-sounding, „lion“ names that match the later adult lion. And they want to avoid the long, dazzling names in consonants.

The main point is that the name should be fancy and unique, or perhaps refer to the African origin of lions, from geography to culture.


The names are expected to be sent to the following e-mail address: info@zoo.szeged.hu, until the end of the following week, ie until 19 November. The sender of the selected name is rewarded with a zodiacal gift package.

Feeding a white South African lion (Panthera leo krugeri) cub in Szeged Zoo
Fotók: Endrédi Lajos

Ungarisch:

Nyugalomra van szüksége a szegedi kis oroszlánnak

Első alkalommal született fehér kis oroszlán a Szegedi Vadasparkban. Az október 19-én világrajött apróságot a látogatók már ismerhetik képekről és híradók riportjaiból,ezért érthető, hogy sokan érdeklődnek a kicsi után. Az állatkert dolgozói azonban elmondták, nem tudják garantálni, hogy aki a Vadasparkba látogat, biztosan találkozik vele.
A csöppség érdekében mindenkit arra kérnek, hogy legyenek türelemmel ezekben a napokban, és tolerálják a kérésüket, mert a nyugalom nélkülözhetetlen a kis oroszlán fejlődése érdekében.

Gondozói folyamatosan figyelik az állapotát, és azt, hogyan viselkedik szülei mellett. Azonban a nyugalom valóban fontos, ugyanis az anya oroszlán nem tud elég tejet adni, ezért a gondozóik segítenek be a kölyök etetésével.

Szerencsére  a kicsit nem kellett elvenni, továbbra is anyja látja el a szülői teendők legnagyobb részét, csak az etetések idejére zárják el egy kis időre.

A 2 kg súllyal születő nőstény kölyök súlya szerencsére szépen gyarapodik, 3 hetesen már 3 kg-ot is elérte.

Mivel a kicsinek még nincs neve, ezért az Vadaspark vezetői úgy gondolták, e-mailben várják a név ötleteket. Olyan fantáziadús, de egyben jól is hangzó, „oroszlános” neveket várnak, amelyek a később felnőtté vált nőstény oroszlánhoz illik. Valamint kerülni szeretnék a hosszú, mássalhangzókban dúskáló neveket.

Fő szempont, hogy a név legyen ötletes és egyedi, esetleg utaljon az oroszlánok afrikai származására, a földrajztól a kultúráig.

A neveket a következő e-mail címre várják : info@zoo.szeged.hu, a következő hét végéig, vagyis november 19-ig. A kiválasztott név beküldőjét állatkertes ajándékcsomaggal jutalmazzák.

Feeding a white South African lion (Panthera leo krugeri) cub in Szeged Zoo
Fotók: Endrédi Lajos