Die Ungarische Organisation für ökumenische Hilfe hat in Eger ein neues Sozial- und Entwicklungszentrum eröffnet

fotó: Fekete Dániel / MÖS

Gestern gab es in Eger die Eröffnung eines neuen Sozialzentrums, welches eine neue Institution ist und jeden Tag im Jahr geöffnet sein wird. Es unterstützt die psychiatrischen Patienten und deren Familien, die Hilfe benötigen.
Dieses Gebäude wurde von der Vereinigung der ungarischen ökumenischen Hilfsorganisation und dem Rat von Eger gegründet. In diesem Fall beendeten sie die Renovierung des Gebäudes, die Einrichtung der Räumlichkeiten und gründeten eine Gruppe von Sozialarbeitern, die dort arbeiten werden.

Die Eröffnungszeremonie des neuen Zentrums in der Kallómalom Straße 88 wurde am 7. November offiziell durchgeführt.
Der Direktor der ungarischen ökumenischen Hilfsorganisation, László Lehet, erzählt uns, dass die Menschen in den letzten Jahren ihre Stimme erhoben haben und darum bitten, ein neues Zentrum in Eger zu eröffnen. Dieser Neubau hat sich nun zum Ziel gesetzt, die sozialen Probleme der Stadt und des Gebiets mit neu definierten Richtungen zu mildern.

Neben der fachlichen Betreung möchte das Eger-Sozial- und Entwicklungszentrum für die Ökumenische Hilfsorganisation sicherstellen, dass Familien, die in einer Siedlung leben, an verschiedenen Gemeinschaftsprogrammen teilnehmen können. Mit diesen Dienstleistungen baut die Hilfsorganisation auch auf der lokalen Gemeinschaft auf, um Familien mit in die Lösung von Problemen und Schwierigkeiten einzubeziehen.

fotó: Fekete Dániel / MÖS

You can read our article in English:

The Hungarian Ecumenical Aid Organization opened a new social and development center in Eger

Yesterday in Eger, there was an opening for a new social center which is a new institution and it will be open every day in the year. It supporting the psychiatric patients and families who need help.

This building was established by the association of The Hungarian Ecumenical Aid Organization and the council of Eger. In this, they finished the renovation of the building, fitting of the premises and they made a group of social professionals who will work there.

The opening ceremony of the new center opened at Kallómalom street  88 on the objectives, services and future plans were officially inaugurated on November 7.

The director of Hungarian Ecumenical Aid Organization László Lehet tells us that in the past years‘ people raised their voice and beg to open a new center in Eger. And this new buildig has aimed at alleviating the social problems of the city and the area with newly defined directions complementing the services of the city’s social welfare system so far.

In addition to providing specialist care, the Eger’s Social and Development Center for the Ecumenical Aid Organization wishes to ensure that families living in a housing estate can join in different community programs. With these services, the aid organization also builds on the local community to involve families in solving problems and difficulties.

fotó: Fekete Dániel / MÖS

Ungarisch:

Egerben nyitotta meg új szociális és fejlesztő központját az Ökumenikus Segélyszervezet  

Újabb városban nyit egész évben működő intézményt az Ökumenikus Segélyszervezet. A pszichiátriai betegeket és rászoruló családokat segítő intézmény az Eger MJV Önkormányzatával folytatott szoros együttmüködésnek köszönhteően jött létre, melynek keretében befejeződött a hiánypótló szolgáltatásoknak otthont biztosító épület felújítása, megtörtént a helyiségek felszerelése és felállt a szociális szakemberekből álló munkatársi csapat is.

A Kallómalom út 88. szám alatt megnyílt új központ célkitűzéseiről, szolgáltatásairól és a jövőbeni tervekről hivatalos megnyitó sajtótájékoztatón számoltak be november 7-én. 

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta: az elmúlt években több alkalommal is felmerült az igény, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központot nyisson Egerben. Az intézmény a város és a térség szociális problémáinak olyan újonnan meghatározott irányokkal történő enyhítését tűzte ki célul, amelyek kiegészítik a város szociális ellátórendszerének eddigi szolgáltatásait.

A szakellátás mellett az Ökumenikus Segélyszervezet Egri Szociális és Fejlesztő Központja lehetőséget kíván biztosítani a lakótelepen élő családok számára is, hogy különböző közösségi programokba bekapcsolódhassanak. Ezen szolgáltatásokkal a segélyszervezet egyúttal a helyi közösséget építve szeretné bevonni családokat a problémák, nehézségek együttes megoldásába.

fotó: Fekete Dániel / MÖS