„Busójárás“ hat begonnen!

Die Busójárás in Mohács ist eines der größten Frühlingsevents des Landes, das nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen genossen wird. Es ist Teil des geistigen Erbes der UNESCO sowie ein Hungaricum. Dies ist in erster Linie der Erfolg von der Mohács Zivilgesellschaft, Busó-Gruppen, Maskenschnitzern und Kostümherstellern.

Nach seinen Ursprüngen brachten die Šokci balkanischen Ursprungs, die sich in der Gegend von Mohács niederließen, die Volkstradition mit, die hier im ungarischen Kulturkreis weiterentwickelt wurde und erlangten schließlich ihre heutige Form und Requisiten im Prozess der Vereinigung der beiden Kulturkreise.

Vom Erscheinung des Herrn (6. Januar) bis zum Aschermittwoch (Beginn der Fastenzeit) ist der Karneval eine Zeit fröhlicher Feste , die traditionell in der europäischen Kultur stattfinden. Beim Karneval in Mohács werden die Busós nach Tradition gekleidet. Die größte Party ist der Karnevalssonntag. Das Karnevalsfest dauert drei Tage, vom Karnevalssonntag bis zum Abschiedsdienstag, der den Karneval gipfelt. Die Hauptelemente des Events sind die Kostümprozession.

Mohács, 2020. február 20.
MTI/Sóki Tamás

Ungarisch:

Megkezdődött az idei busójárás

A mohácsi busójárás az ország egyik legnagyobb tavaaszváró ünneoem melyet nem csak a turisták, de a helyiek is élveznek. Az UNESCO szellemi örökségének része, valamint hungarikum. ami elsősorban a mohácsi civil társadalom, a busócsoportok, a maszkfaragók és a jelmezkészítők sikere.

Eredete szerint a mohács környékére betelepült, balkáni eredetű sokácok hozták magukkal a népszokást, amely azután itt, a magyar kultúrkörben formálódott tovább, végül a két kultúrkör egységesedésének folyamatában nyerte el mai formáját és rekvizitumait.
A vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak, a farsang, az európai kultúrkörben tradicionálisan a vidám mulatságok és lakomák időszaka.

Mohácson a farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel. A legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. A télűző fesztivál a „farsang farka” három napig, farsang vasárnapjától húshagyó keddig tart, amelynek csúcspontja a karnevál. A „műsor” fő elemei: a partraszállás, a jelmezes felvonulás és a koporsó vízre bocsátása.