Viele Kinder unter sechs Jahren haben ihren eigenen Laptop

Foto: Flying Media

Die Forschung, die von Kutatópont Kft gemacht wurde. zeigt, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen unter 20 Jahren Fernseher und einen eigenen Laptop haben.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Weil die Technik bereits in das Leben der Jüngsten Einzug gehalten hat. Nach den Ergebnissen der Forschung gibt es viele Kinder unter 6 Jahren, die moderne technische Dinge haben.

Das heißt, 15% der Kinder haben Fernsehen, und 39% haben einen Laptop, Computer oder Tablet. Aber das bedeutet nicht, dass ungarische Eltern nicht auf ihre Kinder achten. Wir können sehen, dass 13% der Eltern Tools bereitstellen, damit Apps Inhalte einbeziehen können, während die Eltern von 7 und 13 Jahren sich mehr Sorgen machen. Von ihnen nutzen 19% den Inhalt von App- und Website-Bloggern.

Many children under the age of six have their own laptop

The research which was made by Kutatópont Kft. reveals, that more than half of the young people under the age of 20 have Tv and their own laptop.
And that’s just the top of the iceberg!

Because technique has already moved into the life of the youngest. According to the results of the research, there are many children under the age of 6 who have modern technical things.

This means, 15% of the children have television, and 39% has a laptop, computer or tablet. But that doesn’t mean that Hungarian parents are not paying attention to their children. We can see that 13% of parents are provided tools of apps to include content, while the parent of 7 and 13 years old are more concerned about. From the 19% use the content of app and website blockers.

Sok óvodásnak már saját laptopja van

A Kutatópont Kft. által készített felmérésből kiderül, hogy a 20 év alatti fiataloknak több mint a fele rendelkezik már tévével, valamint saját laptoppal.

És ez még csak a jéghegy csúcsa!

Ugyanis a technika már a legkisebbek életébe is beköltözött. Ugyanis a kutatás eredményei szerint a 6 év alatti gyerekek körében is sok az olyan csöppség, akiknek modern technikai eszközeik vannak. 15% televízióval, 39-39% laptoppal/számítógéppel, tablettel rendelkezik.

Ám ez nem azt jelenti, hogy a magyar szülők nem figyelnek gyermekeikre.
Ugyanis a szülők 13 százaléka gondoskodik eszköz, vagy valamilyen app bevonásáról tartalmak szabályozásában, míg 7-13 éves gyermekek szülei már jobban aggódnak: 19 százalékuk veszi igénybe a tartalomblokkolók segítségét.