Ungarische Weine werden auch in den USA gefördert

Die Kampagne „Das Jahr des Asszus“ wurde in den Vereinigten Staaten gestartet, wo sie ein Jahr lang ungarische Weine, hauptsächlich Aszú, fördern werden.

Die Kampagne begann mit einer Weinprobe am Samstag in der ungarischen Botschaft in Washington. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Diplomaten in Washington DC, Weinhändler und Händler teil, sowie Weintrainer und Senior Sommelier-Mitarbeiter von fast 30 Restaurants.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) und der Vinum Tokaj International (VTI) wurden sechs Tokajer Großweine eingeführt.
Die Gäste konnten den Weinberg von Béres, Chateau Dereszla, Grand Tokaj, Gróf Degenfeld, Patrícius Weinhaus und Royal Tokaj probieren.

Botschafter László Szabó hob hervor, dass „Ungarn das Land der Kreativität ist“, und die ungarischen Weine bauen ein Image des Landes auf, sowie dass die Botschaft die ungarische Kultur, Traditionen und Gastronomie vermittelt.

Die Tokajer Weinregion und die Weine wurden von Péter Molnár, Geschäftsführer des Patrícius Weinhauses, Mitglied des Präsidiums des Nationalrates der Kirchen, vorgestellt.
Tokaj aszus ist einer der bekanntesten und komplexesten Süßweine der Welt, ein anerkanntes Produkt mit hoher Positionierung und einer 500-jährigen Tradition sowie einer einzigartigen Geschichte, die eindeutig mit Ungarn verbunden ist. Asszu wird von Fachleuten als eine Kunst der Weinherstellung angesehen.

Der ungarische Botschafter sagte, dass das Ziel der einjährigen Kampagne darin besteht, den ungarischen Weinen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere den Ambitionen und den Tokajer Süßweinspezialitäten, sowie die Platzierung in verschiedenen Fachforen und kontinuierlichen Medienmitteilungen zu fördern.

Quelle: MTI

English:

Hungarian wines are being promoted beyond the sea

„The Year of Asszus“ campaign was launched in the United States, where they will promote Hungarian wines, mainly aszú, for a year.

The campaign started with a wine tasting on Saturday, at the Hungarian Embassy in Washington. The event was attended by the leaders of diplomatic, political and business life in Washington DC, wine shop people and distributors, as well as the wine coach and senior sommelier staff of nearly 30 restaurants.

As part of the cooperation between the Hungarian Tourism Agency (MTÜ) and the Vinum Tokaj International (VTI, six major Tokay wines were introduced.
Guests could taste the Béres Vineyard, Chateau Dereszla, Grand Tokaj, Gróf Degenfeld Vineyard, Patrícius Wine House and Royal Tokaj.

Ambassador László Szabó, highlighted, that „Hungary, is the country of creativity“, and the Hungarian wines are building a country-image construction, mediating the message of Hungarian culture, traditions and gastronomy.

The Tokaj wine region and wines were presented by Péter Molnár, managing director of the Patrícius Wine House, member of the Presidium of the National Council of Churches.

Tokaj aszus is one of the best-known and most complex sweet wines in the world, a recognized, highly-positioned product with a 500-year tradition and unique history that is clearly associated with Hungary. Asszu is regarded by professionals as an art of winemaking, straight to the artwork, which provides the unimpeachable, unique experience for the consumer.

The Hungarian Ambassador told that the goal of the one-year campaign is to pay special attention to Hungarian wines, in particular, the aspiration and Tokaj sweet wine specialties, as well as in various professional forums and continuous media releases to help them enter the North American market.

Source: MTI

Ungarisch:

A magyar borokat népszerűsítik a tengeren túlon

Elindult „Az aszú éve“ kampány az Egyesült Államokban, ahol egy éven keresztül a magyar borokat, elsősorban az aszúféléket népszerűsítik majd.

A kampány a washingtoni magyar nagykövetségen szombaton tartott borkóstolóval kezdődött meg. A rendezvényen részt vettek a washingtoni diplomáciai, politikai és üzleti élet szereplői, borkereskedő és -forgalmazó cégek vezetői, valamint csaknem 30 étterem borbeszerzői és kiemelt sommelier munkatársai is.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), mint a közösségi bormarketingért felelős szervezet és a Vinum Tokaj International (VTI) – mint amerikai brand-, és piacépítő cég – együttműködésének keretében, az ügynökség támogatásával, hat kiemelt tokaji borászat mutatkozott be.

A vendégek megízlelhették a Béres Szőlőbirtok, a Chateau Dereszla, a Grand Tokaj, a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, a Patrícius Borház, valamint a Royal Tokaji – italait.
Szabó László nagykövet, „Magyarország, a kreativitás hazája“ címmel tartott előadást, amelyben a magyar borok országimázs-építésben, a magyar kultúra, a hagyományok és a gasztronómia „üzenetének“ közvetítésében betöltött szerepét emelte ki.

A Tokaji borvidéket és a borokat Molnár Péter, a Patrícius Borház ügyvezetője, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja mutatta be. A tokaji aszú a világ egyik legismertebb, legkomplexebb édes bora, elismert, magasra pozícionált termék, amely 500 éves hagyományával és egyedi történetével egyértelműen Magyarországhoz köthető. Az aszút a szakemberek a borkészítés művészetének tartják, egyenesen műremeknek, amely a fogyasztó számára utánozhatatlan, egyedülálló élményt nyújt.

A magyar nagykövet hangsúlyozta: az egy esztendeig tartó kampány célja, hogy különleges figyelmet irányítson a magyar borokra, kiemelten az aszúra és a tokaji édes borkülönlegességre, valamint különböző szakmai fórumokon, illetve folyamatos média megjelenésekkel segítse bejutásukat az észak-amerikai piacra.

Forrás: MTI