Mehr als 18.000 Ungarische Schüler machen Abschlussprüfungen in Deutsch

Nach neuesten Angaben befinden sich derzeit  16.224 Schüler in den Prüfungen für den mittleren Deutsch Abschluß an 996 Standorten und 2.112 Schüler an 53 Orten zum Deutsch Abschluß auf Oberstufenniveau.

Die Struktur der fremdsprachlichen Prüfung ist für alle Fremdsprachen gleich. Auf der mittleren Ebene beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 180 Minuten.

 

 

Ungarische:

Több mint 18 ezer diák tesz írásbeli érettségit német nyelvből

A hivatal tájékoztatása szerint német nyelvből középszinten 996 helyszínen 16 224 diák, emelt szinten 53 helyszínen 2 112 diák vizsgázik.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „Olvasott szöveg értése“, amely 60 perc időtartamú, a második a „Nyelvhelyesség“ feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre.

Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése“ feladatlap megoldása következik, végül az „Íráskészség“ 60 perc időtartamú feladatsora.

Az íráskészséget mérő feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, ám a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem alkalmazható. A feladatok megoldása központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

A német nyelv írásbelikkel zárulnak az érettségi első hetének vizsgái. Hétfőn az informatika, a latin és a héber írásbelik következnek.