Körperliche und geistige Gesundheit ist der größte Schatz!

Szentesi Éva író, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Steiner Kristóf gasztroblogger és Verrasztó Dávid Európa-bajnok úszó a Cécile "Prevenció, avagy életmódok változásai" című pódiumbeszélgetésen. Foto: Felhang Pr és Produkciós Iroda

Welche Art von Lebensstil wählen Sie, um Ihre Gesundheit zu bewahren? Müssen wir wirklich zu allem „ja“ sagen, um Krankheiten zu vermeiden? Diese Fragen beantworteten der Autor von Éva Szentesi, Pál Győrfi, Sprecher des Nationalen Ambulanzdienstes, Kristóf Steiner Gastroblogger und Dávid Verrasztó, Europameister, die in der Cécile-Themendiskussion „Prävention oder Veränderung von Lebensstilen“ beteiligt sind.

„Das Leben ist weniger angenehm und ohne Leidenschaft“, sagte Pál Győrfi und bezog sich auf die Tatsache, dass jeder in seinem Leben selbst bestimmen kann und Faktoren braucht, die er mag und genießt. Der Punkt ist jedoch Mäßigung und Bewusstsein. „Mein Vater hat geraucht und er hat aufgehört als er bei einer Veranstaltung eine präparierte Lunge mit einer Erkrankung angesehen hat . Es ist wichtig, sich den Konsequenzen der Dinge zu stellen, uns Dinge sichtbar zu machen, bevor es zu spät ist“, sagte der Sprecher. Das gleiche ist der Zweck der  BODY Ausstellung , die das Gespräch unterstützt.

– Lass uns selbst lieben! Lasst uns ein gutes Leben leben! Ich genieße es jetzt wirklich, dass ich mein voriges Leben zurückgegeben habe „, sagte Éva Szentesi, die sich von ihrer tumorösen Krankheit erholt hatte und es anderen schrieb.  Die Krankheit lehrte sie, dass es neben medizinischer Hilfe wichtig ist, den Weg der spirituellen Heilung zu finden und auf diesem Weg sich selbst zu akzeptieren Das Leben wird enden, wenn es mindestens 30 Jahre alt ist in einer onkologischen Abteilung.

„Ich mag Sport und versuche so aktiv zu sein, dass mein Körper die nötige körperliche Bewegung hat. Ich benutze eine Treppe, ziehe die Sättel nach oben, laufe auf den Markt zu Fuß… Jeder kann ein gesundes Leben haben „, sagte Steiner Kristóf. Der Gourmet-Blogger misst nicht alle wichtigen Mineralien und Vitamine… „Wenn ich fühle, dass ich wirklich eine Kastanie will, dann weiß ich, dass mein Körper gerade eine braucht.“ Das wird mich energetischer und gesünder machen. Manchmal esse ich auch Nahrungsmittel, die als ungesund bezeichnet werden… „, fügte der Reporter hinzu.

Detecting David ist auch der Ansicht, dass es am wichtigsten ist, das Gleichgewicht zu finden. „Ich glaube nicht, dass ein Athlet nur trainieren kann und alles ablehnen muss, weil es brennen wird und die Ergebnisse nicht kommen,“ sagte er und fügte hinzu, dass der Samstag der Tag ist, an dem er mit seinen Freunden ausgeht und versucht sich ein wenig zu entspannen.

Die Gäste des Runden Tisches unterstützen auch die BODY-Ausstellung.
Am 15. Februar kommt die weltberühmte BODY-Ausstellung in Ungarn an. Die Größe der beeindruckenden menschlichen Körperausstellung ist in Europa einzigartig: Über 2200 Quadratmeter können die Besucher mehr als 200 Exponate sehen. Die Ausstellung war noch nie in einer Stadt auf diesem Kontinent mit solch einem enormen Ausstellungsmaterial.

Quelle: Felhang Pr és Produkciós Iroda

 

Read our article in English:

Pál Győrfi: physical and mental health is the greatest treasure, so it is necessary to do for it

What kind of lifestyle do you choose to preserve our health? Do we really have to say all „good“ to avoid disease? These questions were answered by Éva Szentesi writer, Pál Győrfi, spokesperson of the National Ambulance Service, Kristóf Steiner gastroblogger and Dávid Verrasztó, European Champion floating in the Cécile „Prevention or Change of Lifestyles“ theme discussion

„Life is less enjoyable and without passion,“ said Pál Győrfi, referring to the fact that everyone can be in his life and even need factors that he likes and enjoys. The point, however, is moderation and consciousness. „My dad smoked, and he used to fall off when he saw a sick lung preparation at an event. It is important to face the consequences of things, to make things visible to us before it is too late, „the spokesman said. The same is the purpose of education to be the BODY Exhibition supporting the conversation

– Let’s love ourselves! Let’s live a good life! I am really enjoying now that I have returned my own, „said Éva Szentesi, who had recovered from his tumorous illness and who wrote it to others, who did not deny it: he was not reconciled with cancer before he was in cancer. Self-care – not just physical but psychologically – is the best prevention. The disease taught him that, besides medical help, it is important to find the path of spiritual healing and, on this path, to accept ourselves. In addition, accepting that our lives will end there may be at least thirty years old in an oncology ward.

„I like sports with sports, but I try to be so active that my body has the necessary physical exercise. I use a staircase, I pull up the saddles upstairs, walk the market on foot, I spin the whole day. Everyone has a healthy life, „said Steiner Kristóf. The gourmet blogger does not measure the minerals and vitamins important for your organization, either on a pharmacy scale. „If I feel like I really want a chestnut, then I know you need my body right now.“ That’ll make me more energetic and healthier. Sometimes I eat foods labeled as unhealthy, but only moderately, „added the reporter.

Detecting David also feels finding balance is the most important. „I do not believe that an athlete can only have the workout and must deny everything because it will burn and the results will not come. Perhaps if I had enough injury before the Olympics, there would have been another result – the World Champion silver medalist said, adding that Saturday is the day he goes out with his friends and tries to relax a little.

The guests of the Roundtable also support the „Hungarians for social exercise for daily exercise“, organized by the organizers of the BODY Exhibition.

On February 15, the world-famous BODY Exhibition will arrive in Hungary. The size of an impressive human body exhibition is unique in Europe: over 2200 square meters, visitors can see more than 200 pieces. The exhibition has never been to any city on this continent with such a rich exhibition material.


Source: Felhang Pr and Production Bureau


Ungarisch: 

Győrfi Pál: a testi és lelki egészség a legnagyobb kincs, ezért tenni is kell

Milyen életmódot válasszunk ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket? Valóban le kell mondanunk minden „jóról“ ahhoz, hogy elkerüljük a betegségeket? Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat Szentesi Éva író, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Steiner Kristóf gasztroblogger és Verrasztó Dávid Európa-bajnok úszó a Cécile „Prevenció, avagy életmódok változásai“ című pódiumbeszélgetésen

– Öröm és szenvedély nélkül kevesebbet ér az élet – jelentette ki Győrfi Pál arra utalva, hogy mindenkinek az életében lehetnek, sőt kellenek olyan tényezők, amelyeket szeret és élvez. A lényeg azonban a mértékletesség és a tudatosság. – Édesapám dohányzott, és akkor szokott le, amikor egy rendezvényen meglátta egy beteg tüdő preparátumát. Fontos, hogy szembesüljünk a dolgok következményeivel, láthatóvá váljanak számunkra a betegségek még mielőtt késő lenne – mondta a szóvivő. Ugyanez, az edukáció a célja a beszélgetést támogató BODY Kiállításnak is

– Szeressük magunkat! Éljük jól az életet! Én nagyon élvezem most, hogy visszakaptam a sajátomat – mondta a daganatos betegségéből felépült és írásaival másoknak is erőt adó Szentesi Éva, aki nem tagadja: a rákbetegség előtt nem volt kibékülve magával. Az önmagunkra odafigyelés – nem csak testileg, hanem lelkileg is – szerinte a legjobb prevenció. A betegség azt tanította számára, hogy az orvosi segítség mellett fontos megtalálni a lelki gyógyulás útját, és ezen az úton önmagunk elfogadását. Illetve annak elfogadását, hogy ennek az életünknek vége lesz, lehet hogy éppen harminc évesen, egy onkológiai kórteremben.

– Sportolni ugyan csak mértékkel szeretek, de próbálok annyira aktívan élni, hogy a szervezetemnek meglegyen a szükséges testmozgás. Lépcsőt használok, felcipelem a szatyrokat az emeletre, gyalog járom be a piacot, egész nap pörgök. Mindenki számára mást jelent az egészséges élet – mondta Steiner Kristóf. A gasztroblogger a szervezete számára fontos ásványi anyagokat és vitaminokat sem patikamérlegen méri ki. – Ha azt érzem, hogy nagyon kívánok egy gesztenyét, akkor tudom, hogy épp arra van szüksége a testemnek. Ettől leszek energikusabb és egészségesebb. Eszem néha egészségtelennek bélyegzett ételeket is, de csak mértékkel – tette hozzá az újságíró.

Verrasztó Dávid is úgy érzi, hogy az egyensúly megtalálása a legfontosabb. – Nem hiszek abban, hogy egy sportoló számára csak az edzés létezhet és mindent meg kell magától tagadnia, mert ettől kiég az ember és az eredmények sem jönnek majd. Talán ha az olimpia előtt én is kellően kipihenem a sérülésemet, más eredmény született volna – magyarázta a világbajnoki ezüstérmes, hozzátéve, hogy számára a szombat az a nap, amikor barátaival kimozdul és megpróbál egy kicsit lazítani. A kerekasztal beszélgetés vendégei is támogatják a „Magyarok a napi testmozgásért társadalmi összefogást”, amelyet  BODY Kiállítás szervezői hívtak életre.

Február 15-én megérkezik Magyarországra a világhírű BODY Kiállítás. A lenyűgöző emberi testet bemutató tárlat mérete Európában is egyedülállónak számít: 2200 négyzetméteren több mint kétszáz preparátumot tekinthetnek meg a látogatók. A kontinensen még soha, egyetlen városba se látogatott el a tárlat ilyen gazdag kiállítási anyaggal. 

Forrás: Felhang Pr és Produkciós Iroda

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, és Verrasztó Dávid Európa-bajnok úszó a Cécile „Prevenció, avagy életmódok változásai“ című pódiumbeszélgetésen.
Foto: Felhang Pr és Produkciós Iroda