Europäische Kommission: Mako Petersilienwurzel erhält eine geschützte geografische Angabe

MTI foto: Rosta Tibor

Geografische Angabe bedeutet ein Land, einen Ort und in Ausnahmefällen einen Ländernamen, der zur Bezeichnung von Produkten von diesem Standort verwendet wird.

Es ist wichtig, dass wir über solche Produkte Bescheid wissen, dass ihre Qualität, ihr Ruf oder andere Merkmale im Wesentlichen auf die geografische Herkunft zurückzuführen sind.

Nach den Informationen der Europäischen Kommission ist der einzigartige Geschmack der Mako – Petersilienwurzel auf die geographische Umgebung, die Mako – Landschaft, den natürlichen Boden und das Klima und teilweise auf menschliche Faktoren zurückzuführen.

Der Zweck des Ursprungsschutzes ist es, das Überleben von qualitativ hochwertigen, traditionellen Produkten zu sichern und nicht die Fähigkeit zu haben, minderwertige Zutaten zu verwenden, zweifelhafte Herstellungstechnologie, um den geschützten Namen zu missbrauchen.

Read our article in English: 

European Commission: Mako parsley root receives a protected geographical indication

Geographical Indication means that a country, a place, and in exceptional cases, a country name that is used to designate products from this location. It is important that we know about such products that their quality, reputation, or other feature is essentially attributable to geographical origin.

According to the information provided by the European Commission, the unique flavor of the Mako parsley root is due to the geographical environment, the Mako landscape, natural – soil and climate, and partly human factors.

The purpose of origin protection is to ensure the survival of high-quality, traditional products and not have the ability to use low-quality ingredients, dubious manufacturing technology to abuse the protected name

Ungarisch:

Európai Bizottság: a Makói petrezselyemgyökér is oltalom alatt álló földrajzi jelzést kap

A földrajzi jelzés jelentése annyit tesz, hogy valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó termékek megjelölésére használnak. Fontos, hogy az ilyen termékekről tudjuk, különleges a minősége, hírneve, vagy egyéb jellemzője lényegileg csak a földrajzi származásnak tulajdonítható.

Az Európai Bizottság által kiadott tájékoztatás szerint a makói petrezselyemgyökér egyedisége a földrajzi környezetnek, a makói tájkörzetnek, a természeti – talaj és éghajlati -, és részben emberi tényezőknek köszönhető.

Az eredetvédelem célja, hogy a jó minőségű, hagyományos termékek fennmaradását biztosítsa, és ne legyen lehetőségük a gyenge minőségű összetevőket, kétes gyártási technológiát alkalmazóknak a védett névvel való visszaélésre.

MTI foto: Rosta Tibor