Die Ökumenische Hilfsorganisation hat einen Adventspielplatz für Kinder eingerichtet

Fekete Dániel / MÖS

Kinder Lebkuchen-Backen und Basteln erwartete die Kinder, die unter schwierigen Lebensbedingungen leben. In Csepel konnten sie sich im Gemeinschaftsraum des Kinder- und Jugendentwicklungshauses entspannen und schöne Programme erleben.

Die Arbeit wurde von Freiwilligen unterstützt, darunter Szilvia Péter Szabó und Laura Cserpes Sänger, Éva Barabás und Petra Gál. Das Adventsprogramm ist mit den Ökumenischen Hilfsorganisationen verbunden.

Die Ökumenische Hilfsorganisation leistet jährlich Zehntausenden von Familien konkrete Hilfe bei der Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung oder Schulmaterial, bietet hunderten von Familien eine vorübergehende Unterkunft und gewährt großzügige Unterstützung für die weitere Entwicklung. Chancen schaffen, echte Durchbrüche aus der Armut: Erwachsenen die Chance geben, aufzuholen, Kindern helfen, ihre Nachteile zu überwinden. Mit manchen Familien arbeitet die Hilfsorganisation bereits seit Jahren selbstständig ohne fremde Hilfe.

The Ecumenical Aid Organization made an advent playground for children

Children Gingerbread makin and handicrafting were waiting for the children who living in difficult living conditions. In Csepel they could relax in the community room of the Children and Youth Development House.

The work was supported by volunteers, including Szilvia Péter Szabó and Laura Cserpes singers, Éva Barabás and Petra Gál. The advent program is linked to the Ecumenical Aid Organization. Love. National Advance Fundraising.

The Ecumenical Aid Organization provides tangible assistance to tens of thousands of families annually in food, clothing or school supplies, providing temporary housing to hundreds of families and generous support to move forward. Creating opportunities, real breakthroughs from poverty: to give adults the chance to catch up, help children to overcome their disadvantages. With a family, the Aid organization works for years to work independently without external help.

Ungarisch:

Rászoruló gyermekeknek szervezett adventi játszóházat az Ökumenikus Segélyszervezet

Mézeskalácssütés és kézműves foglalkozás várta a nehéz sorsú családból érkező gyerekeket Csepelen, ahol a Gyerekek és Fiatalok Fejlesztőházának közösségi termében kikapcsolódhattak egy kicsit.

Az adventi játszóházban mézeskalácssütés és kézműves foglalkozás várta őket.
A foglalkozást önkéntesek is segítették, köztük Péter Szabó Szilvia és Cserpes Laura énekesnők, Barabás Éva és Gál Petra műsorvezetők. Az adventi program kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok a szegénységből: hogy a felnőtteknek kínáljon esélyt a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében. Egy-egy családdal a Segélyszervezet munkatársai akár éveken át foglalkoznak, annak érdekében, hogy önállóan, külső segítség nélkül boldoguljanak.